wgłębienie
ramka z zakładkami

W trakcie realizacji

Power

„NOWE KOMPETENCJE – POMYSŁ NA LEPSZE JUTRO”

Nr projektu POWR.01.02.01-20-0020/18-00

 

Projekt adresowany jest do 30 osób poniżej 30 roku życia, które nie uczą się, nie pracują i zamieszkują na terenie powiatów: bielskiego, hajnowskiego, wysokomazowieckiego i siemiatyckiego.

Uczestnikom szkolenia zapewniony zostanie kompleksowe i indywidualne wsparcie umożliwiające wejście i utrzymanie się na rynku pracy. W szczególności uczestnikom projektu zostanie zapewnione:

- pomoc doradcy zawodowego w zakresie identyfikacji potrzeb oraz w diagnozowaniu możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu

W zależności od indywidualnie określonych potrzeb uczestnikom projektu zostanie zapewnina możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje i/lub staże zawodowe u pracodawców.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie jak również pracodawców zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie przyjęcia pracowników na staż zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 601 861 080 lub kontakt mailowy na adres: chociej@nawigator-szkolenia.pl

 

Pliki do pobrania:

>>Regulamin<<

>>Formularz rekrutacyjny<<

>>Oświadczenie uczestnika<<

>>Deklaracja uczestnika<<

 

Działania realizowane aktualnie w projekcie:

  • 1 osoba w okresie od 1 sierpnia do 31 października odbywa staż w spółce: Sprzedaż rzeczy używanych przy ulicy Rejonowej 1 w Bielsku Podlaskim w godzinach od 9.00 do 17.00
  • 1 osoba w okresie od 1 października do 31 grudnia odbywa staż w w sklepie LIMA w Hajnówce, w Galerii Hajnówka przy ul. Batorego 16 w godz. 10.00 – 18.00.
  • 1 osoba rozpoczęła szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców FAWORYT w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 30A. Godziny zajęć ustalane są indywidualnie przez ośrodek szkolenia kierowców
  • 2 osoby rozpoczęły szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców OSK Falkowski Team, ul. Mickiewicza 34B, 17-100 Bielsk Podlaski. Godziny zajęć ustalane są indywidualnie przez ośrodek szkolenia kierowców.
  • 1 osoba jest w trakcje kursu na spawacza metodą MAG w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 1. Godziny zajęć ustalane są indywidualnie.
  • 13 osób jest w trakcie spotkań z doradcą zawodowym, podczas których przygotowywany jest IPD. Terminy spotkań ustalane są indywidualnie z uczestnikami. Spotkania odbywają się w biurze projektu przy ul. Łąkowej 9/38 w godz. 8.00-15.00.