wgłębienie
ramka z zakładkami

Zrealizowane

ZESPÓŁ SZKÓŁ Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO W HAJNÓWCE – AKADEMIĄ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w okresie od lutego 2017 r. do czerwca 2018 r. W projekcie wzięło udział 252 uczniów oraz 30 nauczycieli Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego. W ramach projektu doposażone zostały pracownie przedmiotowe oraz zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe i wyjazdy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli.

„X LO w Białymstoku – Akademią rozwoju kompetencji kluczowych”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie od września 2013 r. do marca 2015 r.
W szkoleniach wzięło udział 172 uczniów/uczennic X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

„Język obcy-Twoje okno na świat”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie od marca 2013 do lutego 2014 r.
W szkoleniach wzięło udział 96 osób, zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności w zakresie znajomości
języków obcych.

„Mała Akademia Języków Obcych”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie od marca 2013 do lutego 2014 r.
W szkoleniach wzięło udział 96 osób zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności w zakresie znajomości
języków obcych.

„Nowe kwalifikacje -lepsze jutro”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie od marca do grudnia 2013 r.
W szkoleniach wzięły udział 84 osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień na operatora , koparki, ładowarki i
koparko-ładowarki.

„D@ta Explorer – cykl szkoleń z zakresu prowadzenia badań, statystyki i analizy danych z użyciem
SPSS”
Szkolenie realizowane w Warszawie, w okresie od lutego do grudnia 2011 r., współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego. W szkoleniu wzięło udział 128 osób.

„Wiedza i aktywność gwarancją rozwoju gminy Krypno”
Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie od grudnia 2011 r. do kwietnia
2012 r. W projekcie uczestniczyło 36 osób – uczniów gimnazjum w Krypnie.

„Wiedza gwarancją rozwoju gminy Michałowo”
Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie od października 2011 r. do
lutego 2012 r. W projekcie uczestniczyło 36 osób – uczniów gimnazjum w Michałowie

„Wiedza i aktywność gwarancją rozwoju gminy Czarna Białostocka”
Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie od marca 2011 r. do lipca 2011
r. W projekcie uczestniczyło 36 osób – uczniów gimnazjum w Czarnej Białostocjkiej.