wgłębienie
ramka z zakładkami

Doradztwo

Pomagamy potencjalnym beneficjentom w pozyskaniu środków unijnych z centralnych i regionalnych programów
operacyjnych.

W ramach usługi:

• doradzamy w zakresie sposobów szukania nowych źródeł finansowania, identyfikacji potencjalnych
zagrożeń i interpretacji przepisów prawa wspólnotowego,
• sporządzamy wnioski aplikacyjne oraz opracowujemy i kompletujemy załączniki do wniosków,
• sporządzamy dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o dotacje, w tym biznesplany, studia wykonalności.

W ramach usługi pomagamy w znalezieniu odpowiedniego działania w ramach Programów Operacyjnych, które
umożliwiłoby naszym Klientom zrealizowanie biznesowych zamierzeń. Przygotowujemy dokumenty aplikacyjne
oraz pomagamy w prawidłowym rozliczeniu projektu.

Pozyskujemy dotacje unijne m.in. dla:

• przedsiębiorstw,
• rolników,
• osób zamieszkałych na terenach wiejskich,
• gmin, powiatów,
• publicznych i niepublicznych placówek oświatowych,
• ośrodków i instytucji kultury,
• ośrodków sportowych i rekreacyjnych.

Zapraszamy gorąco do naszego biura w Białymstoku przy ul. Łąkowej 9/38. Spotkanie nic nie kosztuje, a być może
pozwoli na znalezienie korzystnych rozwiązań dla Państwa firmy.