wgłębienie
ramka z zakładkami

Szkolenie

„REALIZACJA ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W PRAKTYCE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”

Szkolenie adresowane jest do:
- pracowników administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, w szczególności odpowiedzialnych za udzielanie informacji publicznej.

Miejsce i termin szkolenia:
Termin: do uzgodnienia.
Czas trwania szkolenia: 6 godzin.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 320,00 zł (cena z VAT),
Koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 290,00 zł (cena z VAT),
Cena zawiera materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat ukończenia szkolenia.

Pobierz >>Formularz zgłoszenia<<

Zgłoszenia:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać faksem na numer: (85) 879 82 72 lub e-mailem na adres: z.chociej@nawigator-szkolenia.pl

PROGRAM SZKOLENIA:   

1. Charakterystyka prawa dostępu do informacji publicznej i prawa do ochrony danych osobowych
- prawne gwarancje prawa do informacji publicznej i prawa do ochrony danych osobowych
- zakres pojęcia „informacja publiczna”
- pojęcie „dane osobowe”
- podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej
- podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej

2. Pojęcie informacji publicznej w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Zasady rozróżniania informacji publicznej od informacji nie będącej informacją publiczną.
- informacja prosta i informacja przetworzona – praktyczne aspekty podziału
- zasady kwalifikacji określonych informacji jako informacji publicznej podlegającej udostępnieniu
• dokumenty robocze wytworzone przez organ jako informacja publiczna
• opinie prawne i ekspertyzy
• akta postępowania administracyjnego jako informacja podlegająca udostępnieniu
• czy korespondencja wewnątrz urzędu może podlegać udostępnieniu jako informacja publiczna?
• jakie informacje o pracowniku są informacją publiczną?
• czy możemy udostępnić informacje której nie wytworzyliśmy?

3. Sposoby udostępnienia informacji publicznej na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej
- tryb bez wnioskowy dostępu do informacji publicznej:
• BIP jako podstawowy sposób udostępniania informacji publicznej
• Praktyczne aspekty realizacji prawa dostępu do posiedzeń organów kolegialnych pochodzących z wyborów
- udostępnianie informacji publicznej na wniosek
• charakter prawny wniosku o udostępnienie informacji publicznej
• dopuszczalne prawnie formy złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej
• terminy udzielenia informacji publicznej przez zobowiązany organ
• prawne formy zakończenia postępowania o udzielenie informacji publicznej

4. Postępowanie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
- jakie są przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej?
- informacja publiczna a tajemnice prawnie chronione
- elementy składowe decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej

5. Odmowa udostępnienia informacji publicznej a inne formy zakończenia postępowania w przedmiocie udostępniani informacji publicznej
- kiedy organ musi wydać decyzje administracyjną?
- czym dokładnie na gruncie ustawy jest czynność materialno – techniczna funkcjonująca jako jedna z form zakończenia postępowania
- decyzja o umorzeniu postępowania w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
6. Gwarancja bezpłatnego dostępu do informacji publicznej a możliwość wprowadzenia opłat za jej udostępnienie.
7. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
- ustawowe zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej,
- określenie warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
- zasady nakładania opłaty za ponowne wykorzystanie informacji publicznej
- centralne repozytorium

Prowadzący:

Pani Agnieszka Krystoń – mgr prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, od ośmiu lat związana z administracją publiczną, m.in. prowadzenie szkoleń dla kadry j.s.t., obecnie Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Sporządzane przez nią rozstrzygnięcia nadzorcze są licznie publikowane na łamach „Wspólnoty” i „Rzeczpospolitej”.