Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleniową:

Dyscyplina finansów publicznych w praktyce

Warszawa, 13 marca 2020 r. Szkolenie adresowane do pracowników sektora finansów publicznych, w szczególności pracowników samorządowych

Podatki i opłaty lokalne -warsztaty praktyczne

Warszawa, 6 marca 2020 r. Szkolenie adresowane do pracowników sektora finansów publicznych, w szczególności pracowników samorządowych

Nowe kompetencje - pomysł na lepsze jutro

Zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym osoby, które:

  • nie ukończyły 30 lat,
  • nie uczą się,
  • nie pracują,
  • mieszkają na terenie powiatu bielskiego, hajnowskiego, wysokomazowieckiego i siemiatyckiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.