Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleniową:

Dyscyplina finansów publicznych w praktyce

 Szkolenie adresowane jest do pracowników sektora finansów publicznych, w szczególności pracowników samorządowych.

Ze względów epidemicznych nie prowadzimy aktualnie szkoleń otwartych. Przy zachowaniu reżimów sanitarnych podejmujemy się jednak prowadzenia szkoleń w siedzibie Zamawiającego.

W przypadku zainteresowania szkoleniem prosimy o bezpośredni kontakt z firmą. 

Podatki i opłaty lokalne -warsztaty praktyczne

Szkolenie adresowane jest do pracowników sektora finansów publicznych, w szczególności pracowników samorządowych. 

Ze względów epidemicznych nie prowadzimy aktualnie szkoleń otwartych. Przy zachowaniu reżimów sanitarnych podejmujemy się jednak prowadzenia szkoleń w siedzibie Zamawiającego.

W przypadku zainteresowania szkoleniem prosimy o bezpośredni kontakt z firmą. 

Ścieżki Współpracy -
projekt "NEET NAWIGATOR"

W roku 2020 pomimo sytuacji epidemicznej spółka Nawigator Doradztwo i Szkolenia we współpracy z partnerem z Republiki Czeskiej realizowała projekt międzynarodowy „NEET Nawigator”.

Celem projektu było stworzenie zestawu narzędzi dla doradców zawodowych, który będzie przydatny w pracy z młodzieżą należąca do grupy NEET.