Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleniową:

Prawo budowlane w świetle najnowszych nowelizacji. Dokumentacja techniczna budynków.

Celem zmian wprowadzonych w 2021 r. w prawie budowlanym jest przede wszystkim
znaczące uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego przy jednoczesnym zwiększeniu
stabilności podejmowanych w procesie budowlanym rozstrzygnięć.
Wprowadzone zmiany dotyczące m.in. cyfryzacji całego procesu budowlanego, procedury
uzyskiwania zgody na odstępstwa od przepisów technicznych, rozszerzenia katalogu robót
budowlanych zwolnionych z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę czy postępowań
legalizujących samowole budowlaną zostaną przedstawione w oparciu o znowelizowaną ustawę.

Podatki i opłaty lokalne -warsztaty praktyczne

Zapraszamy na szkolenie z zakresu podatku od nieruchomosci, które odbędzie sie w formie zdalnej (przy użyciu aplikacji MS Teams) w dniu 22 grudnia 2021 r. o godz. 9.00

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm i instytucji, które są właścicielami lub zarządcami  nieruchomości.

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z uwarunkowaniami prawnymi zwiazanymi z podatkiem od nieruchomości oraz z aktualnym orzecznictwem sadowym w tym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami szkolenia.

Ścieżki Współpracy -
projekt "NEET NAWIGATOR"

W roku 2020 pomimo sytuacji epidemicznej spółka Nawigator Doradztwo i Szkolenia we współpracy z partnerem z Republiki Czeskiej realizowała projekt międzynarodowy „NEET Nawigator”.

Celem projektu było stworzenie zestawu narzędzi dla doradców zawodowych, który będzie przydatny w pracy z młodzieżą należąca do grupy NEET.