Szkolenie: prawo budowlane

PRAWO BUDOWLANE W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN

Informacje o szkoleniu

W styczniu 2022 r. planujemy zrealizować otwarte szkolenie w Warszawie z zakresu najnowszych zmian w prawie budowlanym oraz dokumentacji technicznej budynków.

Dokaładna data szkolenia zaostanie podana w drugiej połowie grudnia 2020 r.

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 81.

W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, obiad oraz przerwę kawową.

Koszt szkolenia: 1 200 zł brutto od osoby.

W przypadku chęci zgłoszenia więcej niż 5 pracowników z jednej instytucji/firmy, koszt szkolenia ustaony zostanie indywidualnie. Zainteresowne podmioty prosimy o kontakt na adres mailowy: nawigator@nawigator-szkolenia.pl lub od nr telefonu: 600 067 790,

 

Celem zmian wprowadzonych w 2021 r. w prawie budowlanym jest przede wszystkim
znaczące uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego przy jednoczesnym zwiększeniu
stabilności podejmowanych w procesie budowlanym rozstrzygnięć.
Wprowadzone zmiany dotyczące m.in. cyfryzacji całego procesu budowlanego, procedury
uzyskiwania zgody na odstępstwa od przepisów technicznych, rozszerzenia katalogu robót
budowlanych zwolnionych z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę czy postępowań
legalizujących samowole budowlaną zostaną przedstawione w oparciu o znowelizowaną ustawę.

CELEM SZKOLENIA JEST:

– zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami prawa budowlanego 

– przedstawienie najnowszych zmian w prawie budowlanym na tle zmian polskiego ustawodawstwa związanych z pandemią COVID i założeniami Niowego Ładu,

Szczegóły szkolenia wkrótce

 

Program Szkolenia

1. Podstawowe definicje i pojęcia w prawie budowlanym
2. Relacje prawa budowlanego z innymi ustawami w szczególności z planowaniem
przestrzennym, prawem wodnym, prawem ochrony środowiska, prawem
energetycznym, prawo geodezyjnym, prawem ochrony zabytków
3. Uczestnicy procesu budowlanego i proces budowlany
4. Proces inwestycyjny bez pozwolenia na budowę
5. Postępowanie w przypadku naruszenie ustawy
6. Utrzymanie obiektów budowlanych (w szczególności zagadnienia związane z katastrofą budowlaną, książką obiektu budowlanego, kontrolami utrzymania obiektów
budowlanych, protokołami z kontroli

Prowadzący

Szczegóły wkrótce

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder