Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

NOWE KOMPETENCJE – POMYSŁ NA LEPSZE JUTRO

Nr projektu POWR.01.02.01-20-0020/18-00.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

  1. nie ukończyły 30 roku życia,
  2. nie uczą się,
  3. nie pracują,
  4. zamieszkują na terenie powiatów: bielskiego, hajnowskiego, wysokomazowieckiego i siemiatyckiego.

Osoby zainteresowane projektem, zamieszkujące w Białymstoku, na terenie powiatu białostockiego lub sokólskiego zapraszamy do odwiedzenia strony www.consolator.com.pl

Uczestnikom projektu zostanie zapewnione kompleksowe i indywidualne wsparcie umozliwiające wejście i utrzymanie się na rynku pracy

w szczególności uczestnikom projektu zostanie zapewnione:

  • pomoc doradcy zawodowego w zakresie identyfikacji potrzeb oraz w diagnozowaniu możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
  • poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu,

  • w zależności od indywidualnie określonych potrzeb uczestnikom projektu zostanie zapewniona możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje i/lub możliwość odbycia stażu zawodowego u pracodawców.

ZAPRASZAMY:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie jak również pracodawców zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie przyjęcia pracowników na staż zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 601 861 080 lub kontakt mailowy na adres: chociej@nawigator-szkolenia.pl

Read More

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia udzielonego w ramach projektu

Staże

EO: staż w firmie spółce: Sprzedaż rzeczy używanych przy ulicy Rejonowej 1 w Bielsku Podlaskim, od 1-08-2019 r. do 31-10-2019 r. godzinach od 9.00 do 17.00.

KB: staż w firmie: Sprzedaż rzeczy używanych, ul. Wiejrobieja 2 w Hajnówce od 10-10-2019 do 9-01-2020 w godzinach od 9.00 do 17.00.

PH: staż w firmie: Sprzedaż rzeczy używanych przy ul. Rejonowej 1 w Bielsku Podlaskim, od 10-10-2019 do 9-01-2020 w godzinach od 9.00 do 17.00

PB: staż w sklepie LIMA w Hajnówce, w Galerii Hajnówka przy ul. Batorego 16, od 1-10-2019 r. do 31-12-2019 r. od godz. 10.00 do godz. 18.00

zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym zaplanowane na najbliższy tydzień:

Szkolenia i kursy

OM: prawo jazdy kat B., OSK FalkowskiTeam, ul. Mickiewicza 34 B, 17-100 Bielsk Podlaski, szkolenie zakończone, uzyskała prawo jazdy. DW: rezygnacja z projektu w trakcie zajęć teoretycznych.

JP: kurs kosmetyczny, Vena Art, ul. Krakowska 11, Białystok, kurs zakończy się w grudniu 2019 r.

BK: prawo jazdy kat. B, OSK FAWORYT w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 30A, kurs zakończony, uzyskał prawo jazdy.

SJ: kursu na spawacza metodą MAG w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 1. od 28-10-2019 do 2-12-2019 r. godziny zajęć ustalane są indywidualnie

SJ: prawo jazdy kat. B, OSK FAWORYT w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 30A, od 28-10-2019 do 25-11-2019 r. Obecnie oczekuje na egzamin.

KO: prawo jazdy kat. C, OSK FAWORYT w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 30A, oczekuje na egzamin.

TM prawo jady kat. C, Ośrodek Szkolenia Motorowego Podlasiak, ul. 3 Maja 10, Hajnówka, od 15-10-2019 r, do 25-11-2019 r., zakonczył szkolenie, uzyskał prawo jazdy.

JM: prawo jazdy kat. B, OSK FAWORYT w Białymstoku, ul. Wyszyńskiego 2/1 lok. 318, teoria od 30-09-2019 do 7-11-2019 r. obecnie trwa część praktyczna, godziny ustalane są bezpośrednio z instruktorem

IK: prawo jazdy kat. B, OSK FAWORYT w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 30A, część teoretyczna od 22-10-2019 do 28-11-2019 r. Aktualnie odbywają się zajęcia praktyczne, godziny ustalane są bezpośrednio z instruktorem

RG: prawo jazdy kat. C, OSK FAWORYT w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 30A, część teoretyczna od 4 grudnia 2019 do 31-12-2019 r., oczekuje na egzamin.
MW: kurs kosmetyczny, Vena Art, ul. Krakowska 11, Białystok, od 22-10-2019 do 24-10-2019 r.

DŁ: kurs prawa jazdy kat. B, OSK Duet, ul Grodzieńska 33e, Siemiatycze, część teoretyczna od 25-11-2019 do 13-12-2019 r. trawją zajęcia praktyczne ustalane indywidualnie z instruktorem.

PK: kurs prawa jazdy kat C, OSK Arnold, Bielsk Podlaski, ul. Szkolna 5, część teoretyczna od 27-11-2019 r. do 6-12-2019 r., trwają zajecia praktyczne.

MA: kurs obslugi koparko-ładowarki, OSK Faworyt, ul. Bitwy Białostockiej 30 A, część teoretyczna od 14 stycznia 2020

SR: prawo jazdy kat C, OSK Arnold w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 5, obecnie trwają zajęcia praktyczne ustalane indywidualnie z instruktorem.

AB: kurs para jazdy kat. C, OSK Podlasiak, ul. 23 Maja 10, 17-200 Hajnówka, od 6 grudnia zajęcia teoretyczne, aktualnie trwają zajęcia praktyczne ustalane bezpośrednio z instruktorem.

AW: prwo jazdy kat. B, OSK Falkowski Team, ul. Mickiewicza 34 B, 17-100 Bielsk Podlaski, od 3 stycznia trwają zajęcia praktyczne ustalane bezpośrednio z instruktorem,

DK: kurs prawa jazdy kat. C, OSK Faworty w Białymstoku, ul Bitwy Białostockiej 30A, od 23 stycznia trwają zajecia teoretyczne.

SW: kurs prawo jazdy kat. B, OSK Falkowski Team, ul. Mickiewicza 34 B, 17-100 Bielsk Podlaski, od 15 stycznia trwaja zajęcia praktyczne ustalane bezpośrednio z instruktorem.

JS: kurs prawo jazdy kat. B, OSK Arnold, ul. Szkolna 5, 17-100 Bielsk Podlaski, od 17 stycznia trwaja zajęcia praktyczne ustalane bezpośrednio z instruktorem.

RŁ: kurs prawo jazdy kat. B, OSK Arnold, ul. Szkolna 5, 17-100 Bielsk Podlaski, od 23 stycznia trwają praktyczne ustalane bezpośrednio z instruktorem.