NEET Nawigator

"NEET NAWIGATOR"

Spółka Nawigator Doradztwo i Szkolenia w roku 2020 uzyskała grant w ramach projektu „Ścieżki współpracy” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy. 

W ramach projektu, we współpracy z partnerem zagranicznym, wypracowany został zestaw narzędzi „NEET Nawigator” przeznaczony do wykorzystania przez doradców zawodowych zajmujących się pracą z młodzieżą należącą do grupy NEET.

W realizację projektu zaangażowane były trzy podmioty: Nawigator Doradztwo i Szkolenia sp. z o.o., Stowarzyszenie LABOR oraz mgr. Tereza Musilova.

W ramach projektu doradcy zawodowi z Polski i Republiki Czeskiej mieli okazję wymienić się doświadczeniami w pracy z młodzieżą NEET oraz wspólnie wypracować zestaw narzędzi, które mogłyby być pomocne w pracy doradców zawodowych.

Wypracowany w ramach projektu zestaw narzędzi „NEET Nawigator” może być bezpłatnie wykorzystywany w pracy doradców zawodowych.

Mamy nadzieję, że zamieszczony poniżej zestaw narzędzi okaże się pomocny w pracy  doradców zawodowych pracujących z młodzieżą należącą do grupy NEET.