dotychczasowe realizacje

Ważne miejsce w naszej działalności szkoleniowej zajmują szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z sukceesem zrealizowaniśmy liczne projekty szkoleniowe, wsród nich m.in.:

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce - Akademią rozwoju kompetencji kluczowych

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w okresie od lutego 2017 r. do czerwca 2018 r. W projekcie wzięło udział 252 uczniów oraz 30 nauczycieli Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego. W ramach projektu doposażone zostały pracownie przedmiotowe oraz zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe i wyjazdy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli.

D@ta Explorer – cykl szkoleń z zakresu prowadzenia badań, statystyki i analizy danych z użyciem SPSS

Szkolenie realizowane w Warszawie, w okresie od lutego do grudnia 2011 r., współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego. W szkoleniu wzięło udział 128 osób.

Wiedza i aktywność gwarancją rozwoju gminy Czarna Białostocka

rojekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie od marca 2011 r. do lipca 2011 r. W projekcie uczestniczyło 36 osób – uczniów gimnazjum w Czarnej Białostocjkiej.

Wiedza i aktywność gwarancją rozwoju gminy Krypno

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie od grudnia 2011 r. do kwietnia 2012 r. W projekcie uczestniczyło 36 osób – uczniów gimnazjum w Krypnie.

Mała Akademia Języków Obcych

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie od marca 2013 do lutego 2014 r. W szkoleniach wzięło udział 96 osób zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności w zakresie znajomości języków obcych.

Nowe kwalifikacje -lepsze jutro

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie od marca do grudnia 2013 r. W szkoleniach wzięły udział 84 osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień na operatora , koparki, ładowarki i koparko-ładowarki.

Wiedza gwarancją rozwoju gminy Michałowo

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie od października 2011 r. do lutego 2012 r. W projekcie uczestniczyło 36 osób – uczniów gimnazjum w Michałowie

X LO w Białymstoku – Akademią rozwoju kompetencji kluczowych

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie od września 2013 r. do marca 2015 r. W szkoleniach wzięło udział 172 uczniów/uczennic X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Język obcy-Twoje okno na świat

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie od marca 2013 do lutego 2014 r. W szkoleniach wzięło udział 96 osób, zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności w zakresie znajomości języków obcych.