Szkolenie: podatki i opłaty lokalne

Podatki i Opłaty Lokalne

Cele szkolenia

Zmiany w orzecznictwie sądowo-administracyjnym i powstające wciąż na gruncie praktyki problemy stanowią duże wyzwanie dla pracowników administracji samorządowej, której zadaniem jest stosowanie i stanowienie prawa podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych. 

CELEM SZKOLENIA JEST:

  1. całościowe zapoznanie Uczestników z problematyką podatków i opłat lokalnych, wskazanie wpływu zmian w systemie prawnym na podatki i opłaty lokalne (forma: wykład interaktywny
  2. zapoznanie Uczestników z najnowszym orzecznictwem wsa i NSA w przedmiocie podatków i opłat lokalnych (forma wykład interaktywny),
  3. pogłębienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności przez jego Uczestników w zakresie stanowienia prawa podatkowego – na konkretnych przykładach praktycznych (forma: warsztaty),
  4. pogłębienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności przez jego Uczestników w zakresie stosowania prawa podatkowego – na konkretnych przykładach praktycznych (forma: warsztaty)

.

Program Szkolenia:

  1. Zagadnienia wprowadzające,
  2. Zmiany w systemie prawnym a podatki i opłaty lokalne,
  3. Najnowsze orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie podatków i opłat lokalnych,
  4. Warsztaty w zakresie stanowienia prawa podatkowego – podatki i opłaty lokalne,
  5. Warsztaty w zakresie stosowania prawa podatkowego – podatki i opłaty lokalne.

Prowadzacy:

dr Piotr Woltanowski jest prawnikiem specjalizującym się w finansach publicznych i w prawie finansowym, wykładowcą na Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Krajowej Szkole Skarbowości. Jego dorobek naukowy to kilkadziesiąt publikacji, w tym m.in. współautorstwo w czterech komentarzach do ustawy o finansach publicznych. Jego zainteresowania zawodowe, potwierdzone publikacjami i wystąpieniami na konferencjach naukowych, obejmują problematykę wykonywania budżetu, kontrolę i nadzór finansowy, zarządzanie finansami publicznymi oraz dyscyplinę finansów publicznych. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej – organizacji zrzeszającej ponad trzystu naukowców-specjalistów prawa finansowego i podatkowego z kilkunastu krajów Europy i Azji.